Akademia miłości dla małżeństw to cykl wykładów i warsztatów skierowanych dla małżeństw, niezależnie od ich stażu. Spotkania prowadzone są przez zaproszonych gości i specjalistów (pary małżeńskie, ksiądz, psycholog, coach biznesowy). Składają się z:
– modlitwy wprowadzającej,
– krótkiego wykładu,
– pracy w grupach,
– wymiany doświadczeń.
W I edycji brało udział 26 małżeństw. Podczas spotkań zapewniamy opiekę nad dziećmi.
Celem Akademii jest pogłębienie więzi małżeńskiej, rozwój osobisty, rozwiązywanie różnic, problemów i konfliktów, przepracowanie przez małżonków tematów dotyczących różnych dziedzin ich życia (wiara, współżycie małżeńskie, budżet domowy, wychowanie dzieci i inne).
Jeżeli jesteście zainteresowani, zgłoście się.